isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Kur'an'ın Hıristiyanlar'a Bakışı

 

İşin diğer bir ilginç yanı da, Kur'an 'da Yahudiler Tevrat'ı yalan veya yanlış yorumlamakla suçlanırken, Hıristiyanlar için tahrifle ilgili hiç bir suçlama olmamasıdır. Tam tersine Kur'an , aşağıdaki ayetlerle Hıristiyanlığı desteklemektedir:

  "...İnananlara sevgice en yakınları da 'Biz hıristiyanlarız.' diyenleri bulursun.
  Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük
  taslamazlar." (Kur'an: Maide 5:82)

  "İnananlar, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlar(dan) Allah'a ve ahiret gününe
  inanan ve iyi işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir."
  (Kur'an: Maide 5:69)

  "İncil sahipleri, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın
  indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan çıkmışlardır."
  (Kur'an: Maide 5:47)

  "Allah demişti ki: 'Ey İsa, ben seni öldüreceğim, bana yükselteceğim, seni
  inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyamet gününe kadar
  inkâr edenlerin üstünde tutacağım." (Kur'an: Al-i İmran 3:55)

Objektif ve önyargısız olarak incelenirse Hıristiyanlar hakkında destekleyici birçok ayet bulunabilir. Bunun yanında suçlamalar da söz konusudur tabii ki. Bunlardan biri Allah'ın rızasını kazanmak için oluşturulan, ancak daha sonra bozulan ruhbanlık olayı ile ilgilidir (Kur'an: Hadid 57:27) . Zaten Hıristiyanlar'ın büyük bir kısmı da ruhban sınıfının yanlışlarını kabul etmekte ve bu sınıfın var olmaması gerektiğine inanmaktadırlar. (Bu gerçek ve Rab'be bağlılığını koruyan grup tüm dünyada genel olarak Protestan adı ile bilinir.) Var olan ruhban sınıfı da Allah'ın mesajını değiştirecek veya Allah'ın isteğini engelleyecek güce sahip değildir ve kendi yanlışları sadece kendilerini bağlar. Kur'an 'ın tanıklık ettiği gerçek imanlı Hıristiyanlar'ın varlığı aynı zamanda Kutsal Kitap 'ın aynen mevcut olduğunun da kanıtıdır. Nasıl ki zayıf imanlı Müslümanlar'ın varlığı İslam'ı bozamıyorsa, zayıf imanlı (sözde) Hıristiyanlar'ın var olması da gerçek Hıristiyanlığa zarar veremez. Bundan dolayı Kur'an 'ı iyi inceleyen her Müslüman, Hıristiyanlık hakkında daha gerçekçi ve daha olumlu yargılara ulaşmaktadır.

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org