isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Kur'an Yahudiler'i Yanlış Yorumlamakla Suçluyor

 

Daha önce gördüğümüz gibi, Tevrat , Zebur ve İncil 'e göre Allah'ın Sözü değiştirilemez. Kur'an da bu fikre tamamen katılmaktadır. Ayrıca Kur'an 'da İncil 'in ve Tevrat 'ın metinlerinin değiştirildiğini belirten hiçbir ayet yoktur! Bu konuda Kur'an 'ın anlamını çarpıtan bazı Türkçe meallerinden sakınmak gerekir. Bu mealler Kur'an 'ın aslında bulunmayan bir sürü ilave yaparak Tevrat 'la İncil metnine iftira ediyor. Kur'an 'ın aslında
İncil ya da Tevrat metninin değiştirildiğine dair tek bir ayet olmadığını önemle belirtiyoruz. Gerçi Yahudiler, Tevrat 'ı yanlış yorumlamak ve kendi istedikleri doğrultusunda anlamlar çıkarmakla suçlanıyorlar ancak, Tevrat'tan bir tek harf bile değiştirilmiş olduğu iddia edilmiyor. Yapılan suçlama sadece yorumlama ile ilgilidir.

  "Onlardan bir grup var ki, Kitab'da olmayan bir şeyi, siz Kitab'dan sanasınız
  diye dillerini Kitab'a eğip büker (uydurdukları sözleri, vahiymiş gibi göstermek
  için kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, kitabın sözlerine benzetmeğe
  çalışır)lar ve: 'O Allah katındandır.' derler. Oysa o, Allah katından değildir.
  Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler." (Kur'an: Al-i İmran 3:78)

  "...onlar Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar, haksız yere peygamberleri
  öldürüyorlardı. Ve çünkü onlar isyan etmişlerdi, haddi aşıyorlardı. Ama hepsi
  bir değildir. Kitab'lılar içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır." (Kur'an: Al-i İmran 3:112-113)

  "Musa kavminden bir topluluk da var ki gerçeğe götürürler ve onunla adalet yaparlar." (Kur'an: A'raf 7:159)

Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi, bir kısım Yahudiler, Tevrat 'ın ayetlerini inkâr etmekle suçlanırken, diğer Yahudiler'in Tevrat 'a sadık kalmış oldukları açıkça bellidir.
Eğer Tevrat tahrif edilmiş olsa idi, Allah'a bağlılığını sürdüren bu grup var olamazdı. Yani, o zamanda dahi, Kitab-ı Mukaddes değiştirilmemiş halde duruyordu. Kolaylıkla görülebilir ki, bazı Yahudiler'in ayetleri kendi çıkarlarına uygun olarak yorumlamalarına rağmen, Tanrı Sözü'nün hiçbir insan tarafından değiştirilemeyeceği Kur'an 'da açıkça belirtilmiştir.
İşin ilginç yanı, aynı konuda, İncil de Yahudiler'in yaramazlıklarından bahsetmesine karşın, bu Tanrı'nın güvenilirliğine gölge düşürmez:
  "Peki, Yahudilerden bazıları güvenilmez çıktılarsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır! Her insan yalancı olsa da, Tanrı'nın doğru olduğu bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi: 'Öyle ki, sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığın zaman davayı kazanasın.'" (İncil: Romalılar 3:3-4)

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org