isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Müjde

 

Soru şudur: " Kutsal Kitap değiştirildi mi?" Tanrı'nın cevabı ise şöyledir:

  "Kesinlikle hayır! Her insan yalancı olsa da Tanrı'nın doğru olduğu
  bilinmelidir. Kutsal Kitap 'ta yazılı olduğu gibi: 'Öyle ki, sözlerinde doğru
  çıkasın ve yargılandığın zaman davayı kazanasın.'" (İncil: Romalılara 3:4).
İncil 'de İsa Mesih, kendisi Allah'ın Yaşayan Sözü (Kelâm) olarak, kendi sözleri ve ebedi hayat hakkında çok önemli birkaç söz söyledi:
  "Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var.
  Söylediğim söz o kişiyi son günde yargılayacaktır." (İncil: Yuhanna 12:48)
Dikkat! Eğer herkes son günde İsa Mesih'in sözüyle (yani İncil'e göre) yargılanacaksa, o zaman İncil kesinlikle değiştirilemez. Tanrı'nın o Sözü koruması gerekir. Tanrı kullarıyla (haşa) dalga geçmez, onlarla oyun oynamaz.

İsa Mesih dedi ki:

  "Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlarda sonsuz yaşama sahip
  olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır! Öyleyken
  siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz."
  (İncil: Yuhanna 5:39-40)
Dikkat edelim! Eğer birisi Hz. İsa'nın bir peygamber olduğuna tanıklık edip, aynı zamanda O'nun kendi hakkındaki sözlerini kabul etmezse, bu mantıklı ve inandırıcı bir davranış olur mu?
  "İsa ona, 'Yol, gerçek ve yaşam ben'im' dedi. 'Benim aracılığım olmadan
  Baba'ya kimse gelemez.'" (İncil: Yuhanna 14:6)

  "Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: 'İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!'" (İncil: Yuhanna 1:29)

  "Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır.
  Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan
  Mesih İsa'dır." (İncil: 1.Timoteyus 2:5-6)

  "Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış
  bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur." (İncil: Elçilerin İşleri 4:12)

  "Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.
  Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan'ı tanımamız için
  bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan'dayız. O'nun Oğlu İsa
  Mesih'teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır."
  (İncil: 1.Yuhanna 5:19-20)

Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında İsa Mesih'in Tanrı olduğu gerçeğini tüm sıcaklığıyla sizlerle paylaşan Kutsal Kitap 'ın kesinlikle Tanrı'nın Yaşayan ve Öz Sözü (Kelâm) olduğunu ve bu müjdenin de hepimizin ortak iyiliği için olduğunu belirtmek istiyoruz. Sizleri Tanrı'nın değiştirilmemiş yazılı Sözü'nü, yani Kitab-ı Mukaddes : Tevrat , Zebur ve İncil 'i açık fikirle inceleyip İsa'nın gerçekten Kim olduğunu araştırmaya davet ediyoruz.

 

Önceki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org