isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Diğer Eski Çeviriler

 

İncil 'in İ.S. ilk altı yüzyılda (yani İslamiyet'ten önce) yapılan ve hâlâ mevcut olan Latince, Süryanice, Kıptice, Ermenice, Gotça ve Gürcüce tercümeleri vardır. Çeviri hataları hariç, bunların hepsi asıl Grekçe İncil 'den farksızdır. Çoğu İ.S. 3. ile 7. yüzyıl arasındaki döneme ait, yaklaşık 9.000 tane Yeni Ahit çevirisi mevcuttur. Bu çevirilerden 8.000 tanesi Latince, diğer 1.000 tanesi çeşitli dillerdendir.

"Lectionaries" (Ayin için kullanılan yardımcı kitaplar)

İsa Mesih İnanlıları tarafından kilisede okunmak üzere İncil'den seçilmiş parçaları kapsayan bu tür kitaplardan İ.S. yedinci yüzyıl ile on ikinci yüzyıllar arasına ait olmak üzere yaklaşık 2.000 nüsha mevcuttur. Bu nüshalar bir araya getirildiği takdirde, hemen hemen Yeni Ahit'in (İncil'in) tümü tekrar oluşturulur. Bu aktarmalar, Yeni Ahit'in içinde neler bulunduğunu bize çok açık bir şekilde gösterir.

"Patristics" (İlk Hıristiyan Ataların Yazıları)

İlk Mesih İnanlıları tarafından yazılmış ve bugün varlığını hâlâ sürdüren birçok kitap vardır. Klement, İgnatyus, Polikarp, İreneyus, Tertulliyan gibi İsa'ya iman eden ikinci ve üçüncü yüzyıl yazarlarının elimizde bulunan eserlerinde Yeni Ahit'ten bol bol aktarmalar mevcuttur. Bu aktarmalar, o tarihlerde Yeni Ahit'in içinde neler bulunduğunu bize gayet açıkça gösterir. Bu ilk Mesih İnanlısı yazarlar Yeni Ahit'in en eski el yazmalarını kullanmaktaydılar. Onların kitaplarında ortalama 36.000 İncil ayeti bulabiliriz. Demek ki, bugün elimizdeki Yeni Ahit kaybolsa bile, bu eski aktarmalar kullanılarak, kitabın hemen hemen tamamı yeniden yazılabilir. Ayrıca ilk Mesih İnanlısı yazarlardan alınan bu aktarmalar, günümüzde kullanılan İncil ile eski Yunanca el yazmalarının kesinlikle aynı olduğunu da bize gösterir.

Elyazmalarında bulunan İncil kısımları
Yazar ve Yaşam Dönemi Müjde Kısımları Elçilerin İşleri Pavlus'un Mektupları Diğer Mektuplar Esinleme Kısmı Toplam
Justin Martyr
133-170
268 10 43 6 3 330
İreneyus 130-200 1.038 194 499. 23 65 1.819
Klement 150-212 1.017 44 1.129 207 11 2.406
Origen 185-253 9.231 349 7.778 399 165 17.922
Hippolytus 170-235 734 42 387 27 188 1.378
Tertulliyan 160-220 3.822 502 2.609 120 205 7.258
Eusebius 260-340 3.258 211 1.592 88 27 5.176
(Toplam) 19.368 1.352 14.305 870 664 36.289

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org