isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Yeni Ahit (İncil): El Yazmalarının Tanıklığı

(İncil - 27 Kitapçık veya Kısım)

Yeni Ahit ( İncil ) İ.S. 45 - 96 arasında Yunanca (veya eski Yunan dili Grekçe) olarak yazıldı ve bugün yaklaşık 5.000' den fazla eski el yazması hâlâ mevcuttur. Bunların büyük bir kısmı da İslamiyet'ten yüzyıllarca önce yazılmıştır. Bunlardan en eski ve en değerli birkaç örnek şunlardır:

  • John Rylands Papirüsü, İ.S. 117-138: John Rylands Üniversite Kütüphanesi, Manchester, İngiltere.
  • Chester Beatty Papirüsleri, İ.S. 200-250: Chester Beatty Kütüphanesi,Dublin, İrlanda; Viyana, Avusturya; Michigan Üniversitesi, A.B.D.
  • Bodmer Papirüsleri, İ.S. 200-250: Vatikan Kütüphanesi, Roma; Cenevre, İsviçre.
  • Alexandrinus Kodeksi, İ.S. 400: İngiliz Müzesi.
  • Ephraeme Kodeksi, İ.S. 400: Biblioteque Nationale, Paris.
  • Beazae Cantabrigiensis Kodeksi, İ.S. 450, Cambridge Kütüphanesi, İngiltere.
  • Washingtonesis Kodeksi, İ.S. 450-550, Washington D.C.
  • Oxyrhyncus Papirüsü, İ.S. 200-300, Mısır'daki Bahnasa'da yeni bulunmuştur.
Daha birçok yüzlerce eski metin hâlâ mevcuttur. Kısaca, ikinci ve altıncı yüzyıl arasındaki döneme ait yazılan Yeni Ahit ( İncil ) kısımlarının Grekçe (eski Yunan dili) yazılmış birçok nüshası şu anda da mevcuttur. Bunların en önemli ve geçerlisi, dördüncü ve beşinci yüzyıla aittir; özellikle Londra'da bulunan Sina Dağı Kodeksi ile hemen hemen aynı tarihe ait olan Vatikan Kodeksi çok önemlidir. İkinci ve üçüncü yüzyıla ait olan papirüs el yazması kitaplardan söz ettik, çünkü bunlar Yeni Ahit metninin ilk tanıklarıdır ve İznik Konseyi'nden (İ.S. 325'ten) çok önceki bir döneme aittir.

Sina Dağı Kodeksi, İ.S. 350: İncil 'in tamamını ve Eski Ahit 'in büyük bölümünü içerir. 1844'te Sina dağında, St. Catherines Manastırı'nda Tischendorf adlı bilgin tarafından bulundu. İngiliz Müzesi, Londra.

Vatikan Kodeksi, İ.S. 325 - 350: Yunanca yazılmış Eski ve Yeni Ahit 'ten büyük bölümler içerir. Vatikan Kütüphanesi, Roma.

Yukarıdaki tüm eski metinlerde aynı gerçek açıklanıyor. Tanrı'nın daha önceki mesajı apaçık bir şekilde olduğu gibi durmaktadır. Anlamı değiştirmeyen imla gelişimleri dışında hiçbir farklılık yoktur ve tüm bu metinlerin mesajı tamamen aynıdır.

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org