isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Kutsal Kitap'ın Değiştirildiği İddiası

 

Kitab-ı Mukaddes 'in gerçekten Allah tarafından verilen bir kitap olduğu fakat verildikten sonra değiştirilip asıl metninin artık yok edildiği iddia edilir. Bu düşünce ile uydurulan bir İznik Konseyi (İ.S. 325) öyküsü, bu konseyde bilinçli bir şekilde İncil nüshalarının imha edildiğini ve sadece dört İncil seçildiğini anlatır. Bundan dolayı bazı Müslümanlar Tevrat , Zebur ve İncil 'in orijinallerini kabul ettiklerini iddia ederler. Onların yorumuna göre:

"Hazreti Adem'den Yüce Peygamberimize (S.A.V.) kadar bütün peygamberler, Hakk katında tek din olan İslam'ın tevhid esaslarını tebliğ ettiler. Bu arada Hazreti İsa (A.S.) da bizim inandığımız tevhid esaslarını aynen ümmetine tebliğ etti; kendisine nazil olan İncil; Kur'an'ımızdaki tevhid prensiplerinin aynını ifade eder... Fakat sonradan bazı kötü kişiler, Tevrat ve Zebur gibi İncil'i de tahrif ettiler, hurafelerle doldurup safiyetini bozdular. Biz Müslümanlar; İncil'in Hz. İsa'ya inen şekline iman ederiz. Bugünkü İncil'in bizim inandığımız saf ve tahrif olunmamış İncil'le, uzaktan-yakından hiçbir alakası yoktur." Dr. Ali Kemal Belviranlı, İslam Prensipleri, Şuur Yayınları, Konya, 1961, s. 135.

Acaba, "Bugünkü İncil'in orijinali ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur" iddiası doğru mudur? Bu konu çok önemlidir çünkü Müslümanlar'ın ve Hıristiyanlar'ın tüm tartışmaları bu tek nokta üzerinde dönmektedir: " Kutsal Kitap değiştirildi mi?" Ne yazık ki İslam dünyasından biri bu konuyu objektif bir açıdan incelemek istese bile ya çok az fırsatı vardır, ya da hiç yoktur. Bir Müslüman bu konuyu araştırmak için fırsat bulsa bile, bu defa da diğer Müslümanlar'dan tepki görmekte ve insanın özünde var olan araştırıcı merak unsuru körletilmektedir.

Eğer bir kimse sormadan ve araştırmadan bu tip iddiaları körü körüne benimsiyorsa, bu ne kadar güvenilir bir temel olur? Eğer Kutsal Kitap bozulmadıysa, ve biz de bu konudaki gerçekleri araştırmadan "bozulmuştur" fikrini savunuyorsak, büyük bir günah işlemekle kalmayıp Allah'a da hakaret etmekte ve O'nu küçültmekteyiz demektir.

Müslümanlar'ın iddia ettikleri gibi Hıristiyanlığın Kutsal Kitap 'ı değiştirilmiş midir? Eğer bu iddiaların yanlış olduğu ispatlanırsa, o zaman gerçeği kabul etmek gerekir. Kaldı ki, Müslümanlar'ın kendi kitapları da Kitab-ı Mukaddes 'i desteklemekte ve ona tanıklık etmektedir. Eğer bir inançta var olmayan bir kavram, daha sonra bir yalan olarak inanca katılırsa, inanca bir fayda değil, sadece zarar getirir. Öyleyse, İslam'ın da emrettiği gibi doğruyu ve gerçeği aramak ve bulmak tüm Allah'a inananların görevidir.

"Tanrı'nın Sözü değiştirilebilir mi?" İşte bu küçük kitapta Hıristiyan ilahiyatçılar açısından bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Hem Tevrat , hem İncil , hem de Kur'an 'a bakacağız.

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org