isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Septuagint

 

Septuagint, İ.Ö. 280: Elimizdeki Eski Ahit metnine tanıklık eden diğer bir kaynak da "Septuagint" (Septuacint)tir. İ.Ö. birinci ve üçüncü yüzyıllar arasında Mısır'daki İskenderiye kentinde Yunanca bilen Yahudiler'den oluşan bir heyet Eski Ahit 'i asıl İbranice orijinalinden Yunanca'ya çevirdi. Bu heyeti oluşturan kişilerin geleneksel sayısı 72 olduğu için, bu çeviriye "Yetmişler" anlamına gelen "Septuagint" adı verildi. İ.S. birinci yüzyılda Yunanca "dünya dili" haline gelmişti. İsa Mesih'in havarileri Yunanca konuşuyorlardı ve bu çeviriyi kullanmışlardı. Yeni Ahit' in ( İncil 'in) metninde yer alan Eski Ahit 'e ait 18 ayrı alıntının Septuagint'ten aktarılmış olması bu çeviriye ne kadar güvenildiğine dair bir delildir.

Sonuç olarak, Eski Ahit metni tarih boyunca şekil veya içerik açısından değişikliklere uğramamıştır. Var olan kelime farklılıkları dönemin dil gelişimine göre yapılmış düzeltmeler ve imla gelişmeleridir (örneğin, 15. yy. Türkçe bir metindeki "dinilürse" kelimesinin bugünkü imlaya uyarlanarak "denilirse" olarak yazılması gibi). Bu düzeltmeler Eski Ahit 'in düsturlarının hiç birisini etkilemez. Tanrı'nın insanlığa verdiği ilk mesaj Eski Ahit 'te hâlâ aynen durmaktadır.

"Ot kurur, çiçek solar; fakat Allahımız'ın sözü ebediyen durur." ( Tevrat: Yeşaya 40:8)

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org