isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Kur'an'dan

 

"De ki, 'Lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah'(ın lütfu) geniştir,
(O her şeyi) bilendir. Rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf ve
kerem sahibidir." (Kur'an: Al-i İmran 3:73-74)
  "Alemlerin Rabbi (terbiye edip yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun. (O),
  Rahman'dır, Rahimdir. (Kur'an: Fatiha 1:1-2)
Allah'a iman etmeyenler için O'nun mukaddes kitaplarının değiştirilebileceğini, hatta yok edilebileceğini söylemek belki zor değildir. Fakat hem "Allah'a inanıyorum," hem de " Tevrat , Zebur ve İncil değiştirildi" diyenler, inanılmaz bazı mantık hatalarına düşerler:
  1) Yahudiler'in, Hıristiyanlar'ın ve Müslümanlar'ın inanışına göre Allah her
  şeye kadirdir.
  2) Allah merhametlidir, mukaddes kitaplarını insanlara doğru yolu göstermek
  için vahyetti. Fakat eğer Tanrı'nın Sözü değiştirilebilirse, şu iki sonuçtan birini
  kabul etmek zorundayız:
   a) Allah, kitaplarının yok edilmesini önlemekten (haşa) acizdir (ve
   böylece gerçekten her şeye kadir olamaz).
   b) Yahut, Allah insanlara doğru yolu göstermeye yalnız ara sıra önem
   verir; şöyle ki, O'nun kitapları değiştirilir ve böylece insanlar doğru
   yoldan saparlarsa, O bununla pek ilgilenmez, başka bir deyimle merhametsizdir (yine haşa!) Allah-u Teala bu tür iftiralardan münezzehtir.
Başka bir mantık hatası da, İslami iddiaya göre Kur'an' ın tek bir harfi bile değişmezken Kutsal Kitap 'ın değişmiş olduğunu iddia etmektir. Bunun gerçek nedeni hem Kur'an 'ı hem Kutsal Kitap 'ı bilmeyenlerin önyargılı tutumlarıdır, çünkü bu tür iddialarının sağlam bir temeli yoktur. Konuya önyargısız bir şekilde bakmak zor olabilir, ama eğer Tanrı'nın sonsuz gerçeklerini yürekten kavramak istiyorsak, önyargısız olmak ve yanlış düşüncelerden vazgeçmek zorundayız. Bir kimsenin Tanrı'nın Kutsal Kitap 'ını okumadan, "Tanrı'yı tanıyorum" demesi büyük yanlıştır. Sadece ve sadece kendisini büyük bir günaha götürür.

Tanrı'yı tanımak isteyen ve O'nu arayan her insan Kutsal Kitap 'ı okumalıdır. Çünkü Tanrı Kendisini Kutsal Kitap 'ta, yarattığı diğer tüm şeylerden daha açık ve daha gerçek olarak göstermektedir. O'nu arayan bir yürekle ve açık fikirle Kutsal Kitap 'ı okumak, Tanrı'yı tanımayı ve gerçek huzura kavuşmayı sağlar.

Kitab-ı Mukaddes 'te ve Kur'an 'da yaptığımız incelemeler sonucunda Tanrı'nın Sözü'nün değiştirilemeyeceğini ifade ettik. İ.S. 632 civarında meydana gelmiş olan Kur'an , Kitab-ı Mukaddes'in ( Tevrat , Zebur , İncil ) değiştirilmediğine şahadet eder. Kitab-ı Mukaddes 'in kendisi de Tanrı'nın Sözü'nün değiştirilemeyeceğine ve değişmeyeceğine şahadet eder. Ayrıca, İslam'dan yüzyıllarca önce kaydedilmiş olan eski el yazmaları da Kutsal Kitap 'ın değiştirilmediğine şahitlik ederler. Şimdi, Tanrı'nın Kendi Sözü'nü koruduğuna dair birkaç tarihi delile bakalım.

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org