isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Tanrı'nın Hâkimiyeti

 

" Tevrat , Zebur ve İncil değiştirildi" diyenler Tanrı'nın hâkimiyetine karşı gelmiş bulunuyorlar. Onlara birkaç önemli soru sormak istiyoruz: Tanrı güvenilir midir, değil midir? Tanrı Kendi sözünü koruyabilir mi, koruyamaz mı? Yoksa Allah aciz midir? Tanrı insanlarla dalga mı geçiyor?

Allah'ın dünyayı yaratmaktan daha da önemli olan eseri Kutsal Kitap 'tır. " Kutsal Kitap değiştirildi" diyenlere şunu soruyoruz: Hırsız Şeytan, Allah'ın bu üç kitabını ( Tevrat , Zebur ve İncil ) çalarken, onları bozup değiştirirken ve tahrif edip yok etmeye çalışırken:

 • Yüce Allah derin uykular içinde mi uyukluyordu?
 • Allah'ın aklı yok muydu
 • Allah, Tevrat , Zebur ve İncil verildikten sonra derin uykuya mı yatmıştı?
 • Sonra da Kur'an'ın zamanında mı güçlenip, akıllanmış ve uykusundan uyanmıştı?
Allah'a inanan hiçbir insanın kabul etmeyeceği bu tür sözler elbette ki çok saçma sözlerdir! Ancak Kutsal Kitap 'ın değiştirildiğini iddia edenler neredeyse bu sözler kadar saçma iddialarda bulunmakta ve Yüce Allah'ı aciz gösterecek ifadeleri bulunmaktadır. Hiçbir varlık Allah'ın kudretine sahip değildir ve yine hiç kimse O'nun Sözlerini değiştirebilecek güçte değildir. Allah Kendisine acizlik yüklenmesinden ve kendisiyle dalga geçilmesinden hiç hoşlanmaz ve Allah insanlarla dalga geçmez.

Tabii ki bu sözler Tanrı imajını tamamen zedeleyen ve Tanrı'ya yakışmayan görüşlere inanmayı öngören sözlerdir. Allah inancına sahip olan bütün mantıklı ve duyarlı insanlar şüphesiz bu saçma sözlere doğru cevabı verecektir. Öyleyse:

  a) Eğer Tanrı, kutsal sözlerini ve insanlara yönelik mesajını insanların
  değiştirmelerini istemiyorsa,

  b) Ve eğer Tanrı kutsal sözlerini ve mesajını koruyabilecek güçteyse,

o zaman Tanrı, Kendi sözünün insanlar tarafından değiştirilmesine müsaade etmez. Doğal ve doğru olan şey, Tanrı'nın insanlara yönelik mesajını korumasıdır. Bu sebeple, varılması gereken sonuç kısaca şudur:

Tanrı'nın ilham ettiği Tevrat, Zebur ve İncil ve onların içerdiği mesaj:

  a) değiştirilmedi,
  b) değiştirilemeyecek,
  c) ve asla değiştirilemez.
Tanrı'nın tüm şerefi ve hâkimiyeti O'nun Kendi kutsal sözlerine bağlıdır. İnsanlar kendi eserlerini korumayı ve saklamayı bildikleri gibi, Yüce Allah da sonsuz gücüyle Kendi şerefi olan eserini, Kutsal Kitap 'ını korur. Allah, insan gibi hakkını aramak için mahkemeye koşmaz. Ama, böyle bir teşebbüste bulunmak isteyenleri Kendi yüce kudretiyle önlediği gibi, onlara gerçekten ceza vermesini de bilir. Yine Yüce Allah, kendi Kitap'ını bozmak isteyenleri cezalandıracağını bildirerek şöyle emrediyor:
  "Size emretmekte olduğum söze bir şey katmayacaksınız ve ondan eksiltmeyeceksiniz, ta ki, Allahınız RABBİN, size emretmekte olduğum
  emirlerini tutasınız." (Tevrat: Tesniye 4:2)

  "Sana emretmekte olduğum her şeyi yapmak için tutacaksın, üzerine bir şey katmayacaksın, ve ondan eksiltmeyeceksin." (Tevrat: Tesniye 12:32)

  "Allahın her sözü denenmiştir. Kendisine sığınanlara kalkandır. Onun sözüne
  bir şey katma, yoksa seni tedip eder, ve yalancı çıkarsın." (Zebur: Süleyman'ın Meselleri 30:5-6)

  "Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Eğer bir
  kimse bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona
  katacaktır. Eğer bir kimse bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey
  çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona
  düşen payı çıkaracaktır." (İncil: Esinleme 22:18-19)

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org