isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Kutsal Kitap Hz. Muhammed'in Zamanında da Sapasağlam Mevcuttu

 

Eğer bir kimse Kutsal Kitap 'ın değiştirildiğini iddia ediyorsa, bunun ne zaman olduğunu açıklamalıdır. Kutsal Kitap 'ın değiştirildiğini iddia edenler, bunun ancak Kur'an' dan sonraki dönemlerde yapıldığını iddia edebilirler, çünkü Kur'an 'da açıkça bellidir ki; İncil ve Tevrat' ın aslı Hz. Muhammed'in zamanında kaybolmamıştır. Bunu Kur'an 'daki şu ayetlerden anlıyoruz:

  "İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl
  hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüyorlar (verdiğin hükme razı olmuyorlar?)..." (Kur'an: Maide 5:43)

  "Yahudiler: 'Hıristiyanlar, bir temel üzerinde değiller,' dediler. Hıristiyanlar
  da: 'Yahudiler bir temel üzerinde değiller,' dediler. Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar..." (Kur' an: Bakara 2:113)

  "Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (yani meseleyi bilen, eski Kitab sahiplerine)
  sorun. (Kur'an: Enbiya 21:7)

  "Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitab okuyanlara
  sor... Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma, yoksa ziyana
  uğrayanlardan olursun." (Kur'an: Yunus 10:94-95)

  "De ki: 'Doğru iseniz, Tevrat'ı getirip okuyun.'" (Kur'an: Al-i İmran 3:93)

  "Bilmiyorsanız zikir ehline (bilen Kitab ehline) sorun." (Kur'an: Nahl 16:43)

Bu Kur'an ayetlerinden de anlaşılıyor ki, Tevrat ve İncil Hz. Muhammed'in zamanında bozulmamış durumdaydı. Aksi halde Allah, Hz. Muhammed'e "Bir şüphen varsa, senden önce kitap okuyanlara sor" demezdi. Hz. Muhammed'in tahrif edilmiş bir kitaba müracaat etmesinin ne demek olduğunu düşünmek gerekir.

Kur'an'ı inceledikçe, şu sonuçlar ortaya çıkıyor:
  1. Kur'an , Kutsal Kitap 'ı tasdik etmek için gönderilmiştir.
  2. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur.
  3. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler kâfirlerdir.
  4. Hz. Muhammed'in zamanında Kutsal Kitap sapasağlam mevcuttu.
  5. Hz. Muhammed Kutsal Kitap' ın tümüne iman etmişti.
  6. Allah aynı imanı tüm Müslümanlar'dan da istemişti.
Hiç kimse Kur'an 'a dayanarak, " Kitab-ı Mukaddes değiştirildi" diyemez. Kur'an 'a göre, böyle bir kişi hem yalancı, hem de kâfirdir. Onların Allah'ın Sözü hakkında söyledikleri değersiz ve büyük günaha götüren çok yanlış sözlerdir.

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org