isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Hz. Muhammed Kitab-ı Mukaddes'i (Tevrat, Zebur, İncil) Kabul Ediyordu

 

Aşağıdaki ayetlere göre, Hz. Muhammed ve tüm Müslümanlar Kutsal Kitap'ı tamamen kabul ediyorlardı.

  "Resul, Rabb'inden kendisine indirilene inandı, mü'minler de. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitablarına ve peygamberlerine inandı. 'Onun elçilerinden
  hiçbirini diğerinden ayırmayız.' (dediler). Ve dediler ki: 'İşittik, itaat ettik!'"
  (Kur'an: Bakara 2:285)

  "Kitab'ın hepsine inanırsınız." (Kur'an: Al-i İmran 3:119)

  "De ki: 'Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve
  torunlara indirilene; Musa'ya İsa'ya ve peygamberlere Rab'leri tarafından
  verilene inandık; onlar arasında bir ayırım yapmayız, biz O'na teslim
  olanlarız.'" (Kur'an: Ali İmran 3:84)

 

Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org