isa-mesih.org

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Değiştirildi Mi ? YAZAR: Dan WICKWIRE

 

Semavi Dinlerin Kitapları

 

Dünyadaki semavi dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet) aslında tek Tanrı'ya inanılır. Bu üç dinin inanç esasları, tabii ki kendi kutsal sayılan kitaplarından oluşuyor. Bu kitapların oluşumu:

Kısım ya da Kitapçıklar Bölümler Ayetler
Eski Ahit (Tevrat ve Zebur) 39 929 23.214
Yeni Ahit (İncil) 27 260 7.959
Kur'an 1 114 6.666

Yahudilik inancı, genel olarak Eski Ahit'i (39 tane kısmı, yani Tevrat , Zebur ve diğer eski peygamberlerin kitapları) Tanrı'nın sözleri olarak kabul eder, ancak İncil ve Kur'an' ı kabul etmez.

Hıristiyanlık inancı, hem Eski Ahit' i hem de Yeni Ahit 'i ( İncil ) Tanrı'nın sözleri olarak kabul eder, ancak Kur'an 'ı kabul etmez. Eski Ahit ( Tevrat ve Zebur ) ve Yeni Ahit ( İncil ) bir arada (66 kitapçık veya kısım olarak) tek bir kitap oluşturmaktadır. Buna da Kitab-ı Mukaddes veya Kutsal Kitap denilir ve Hıristiyanlığın kutsal sayılan kitabıdır.

İslamiyet inancında ise, prensip olarak, hem Eski Ahit ( Tevrat ve Zebur ) ve Yeni Ahit ( İncil ) hem de Kur'an Tanrı'nın Sözü kabul edilir. Ancak işin doğrusu Müslümanlar'ın çoğu, " Kutsal Kitap 'ı ( Tevrat , Zebur ve İncil ) kabul ediyoruz" demelerine rağmen, gerçekte inanmamakta ve onu hiç okumamaktadırlar, çünkü Kutsal Kitap 'ın değiştirildiğini iddia ederler. Bu yüzden Müslümanlar'ın çoğu sadece Kur'an 'ı okumaktadır.

 

Sonraki Sayfa

Copyright © 2005 isa-mesih.org info@isa-mesih.org